Zdroje s funkciou switchDIMM su najjednoduchším systémom stmievania, pri zachovaní všetkých výhod a parametrov profesionálnych stmievacích systémov. Medzi ne patrí napr. : prakticky nulová nutnosť špeciálnej elektroinštalácie, žiadne dátové káble niesú potrebné, výstup stmievania je s PWM, preto je nanajvýš vhodný na stmievanie napr. pásov MASTER ktoré obsahujú prúdové drivre a sú odolné voči klasickej analógovej zmene napätia. Okrem toho SwitchDIMM systém umožňuje plynulú a jemnú reguláciu až do min.limitu cca 1%, resp. 0,1%, čo nieje možné pri klasických triakových stmievacích systémoch. Zároveň blikanie na minimálnych jasoch nieje problém rovnako ako nieje nutné riešiť minimálne zaťaˇyenie smievacieho kontroléra. Takýto systém teda je možné ovládať z ľubovoľného spínača tlačítkového typu, pričom ich počet môže byť v miestnosti ľubovoľný, čím je ľahko dosiahnuté schodiskové zapojenie ovládania.

  • Catalog number: 110209
  • Amount in stock: 3 ks
 

62,40 EUR

52 EUR (Price, without VAT (sales tax):)

  • Catalog number: 110262
  • Get informed
 

86,16 EUR

71,80 EUR (Price, without VAT (sales tax):)

  • Catalog number: 110272
  • Amount in stock: 8 ks
 

74,28 EUR

61,90 EUR (Price, without VAT (sales tax):)

  • Catalog number: 110271
  • Amount in stock: 3 ks
 

88,68 EUR

73,90 EUR (Price, without VAT (sales tax):)

  • Catalog number: 110234
  • Amount in stock: 5 ks
 

83,88 EUR

69,90 EUR (Price, without VAT (sales tax):)

Page 1 of 1    5 items total