PCB drivery - Catalog

Prúdové drivery sú malé moduly umožňujúce pripojiť svietdilo s napájaním CC - prúdovo napájané, na klasické a bežné CV napäťové systémy bez toho aby sa poškodilo. Výstupný prúd drivra musí byť nižsí alebo rovný prúdu svietidla. Použitím drivra s nižším prúdom ako je uvedené na svietidle sa nič zásadné nestane, len svietidlo bude svietiť na nižší výkon, čo aj vedie ku predĺženiu jeho životnosti.

  • special offer
  • new
  • on sale
  • coming soon
  • tip
  • in stock