FOS MULTI - optické vlákna s bočným vyžarovaním, viacžilové. Lepšia distribúcia svetla na väčšie dĺžky (10/15m pri napájaní z 1 strany, 20/30m pri napájaní z 2strán pri zachovaní optimálneho poklesu intenzity, pre farebné svetlo je homogenita výrazne lepšia) V aplikáciach, kde nieje kritickým faktorom pokles intenzity, je možné použiť aj väčšie dĺžky, ideálne s farebným svetlom. Pre maximalizáciu svetelného toku nainštalujte obidva konce vlákna do iluminátora (prípadne použite 2 Iluminátory LED) Vlákna v porte je nutné vyleštiť do optickej dokonalosti. Multicore vlákna majú lepší rádius ohybu, a dosvietia do väčšej vzdialenosti v porovnaní s MONOCORE vláknami, a preto majú ale aj nižšiu povrchovú vizuálnu intenzitu. Preto sa používajú v aplikáciach s priamou pohľadovou viditeľnosťou najmä v stredne až málo osvetlených priestoroch. Pre optimálne využitie používajte iluminátory OPTIC, prípadne iluminátory s vysokou intenzitou na plochu portu.

Opt. vlákno s bočným vyžar., viacžilové, 200dB/km, priem. 3-4mm, 5x0,75mm

  • Catalog number: MAIN-090065
  • Amount in stock: 5302 m
 

1,43 EUR

1,19 EUR (Price, without VAT (sales tax):)

10,13 EUR

8,44 EUR (Price, without VAT (sales tax):)

Opt. vlákno s bočným vyžar., viacžilové, trblietavé, 200dB/km, priem. 4mm, 5x0,75mm

  • Catalog number: MAIN-090012
  • Amount in stock: 11122,4 m
 

2,38 EUR

1,98 EUR (Price, without VAT (sales tax):)

Page 1 of 1    3 items total